Władze okręgu

 
 
 
WŁADZE OKRĘGU PODLASKIEGO
 
Zarząd Okręgu Podlaskiego ZPFP
Prezes Okręgu - Eliza Łozowska
Wiceprezes i Sekretarz Okręgu - Michał Kość
Skarbnik Okręgu - Adam Buszko
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Rafał Kowalczyk
Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Tomasz Kamiński
Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Onikijuk