HeaderSearchForm

Odszedł Marek Ostrowski

Dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Marka Ostrowskiego 17 grudnia. Był mikrobiologiem, lubianym wykładowcą, znakomitym varsavianistą, fotografem, sympatykiem ZPFP i czterokrotnym jurorem konkursu OM ZPFP na Fotografa Roku.
Pogrzeb odbędzie się  7 stycznia o 11:00 na starych Powązkach.
Marek Ostrowski 2010 wikipedia by Patryk Korzeniecki 1200

Przypominamy poniżej ważniejsze fakty i osiągnięcia z bardzo bogatego życiorysu Marka.
MAREK OSTROWSKI
(1947- 17.12.2019)
Mikrobiolog z wykształcenia, popularny nauczyciel akademicki, znawca i promotor Warszawy, pasjonat sportu balonowego.
Fotograf i autor niezliczonych zdjęć lotniczych Warszawy i kilkudziesięciu indywidualnych wystaw fotograficznych,
sympatyk ZPFP, czterokrotny członek jury konkursu OM ZPFP.
Był znawcą systemów informacji przestrzennej i teledetekcji, w latach 80. stworzył międzyuczelniane Podyplomowe Studium Fotografii Naukowej przyłączone do europejskiej sieci podyplomowych studiów z tej specjalności.  Prowadził prace naukowe i badawcze w autorskiej Pracowni Fotografii i Informacji Obrazowej SCI-ART (science&art).

"Wspólnie z prof. Andrzejem Ciołkoszem opracował i opublikował pierwszy atlas obrazujący obszar całego kraju ("Atlas zdjęć satelitarnych Polski"), który w 1995 roku otwierał Światowy Kongres Uczestników Lotów Kosmicznych. Na początku lat 90. XX wieku wraz z zespołem opracował pierwszą barwną mapę cyfrową Słowińskiego Parku Narodowego wraz prezentacją ruchu wydm w ciągu półwiecza na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych. (...)
Organizator wypraw m.in. tratwą po 600 km granicznym i polskim odcinku Bugu (1970) oraz zespołowego lotu balonem ponad Tatrami. (...)
Marek Ostrowski był od 1970 roku pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem m.in. Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Teledetekcji KBKiS PAN, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.”
[wikipedia]

Foto: Patryk Korzeniecki / wikipedia
parent menu item not found: "130"