HeaderSearchForm

Nowe władze Okręgu Mazowieckiego ZPFP

24 kwietnia 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Okręgu Mazowieckiego ZPFP.
W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalności Okręgu w latach 2016-2019 przedstawiła prezes Małgorzata Bruj.
Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano nowe władze okręgu na kadencję 2019-2022.

 Zarząd ukonstytuował się dnia 25 kwietnia 2019 w składzie:
Prezes Zarządu               Witold Gorzelski
Wiceprezes Zarządu       Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
Sekretarz                         Mariusz Lewandowski
Skarbnik                          Janusz Kaczmarczyk
Członek Zarządu             Ireneusz Graff

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli:
Zbigniew Bochenek – przewodniczący
Olga Kowalik
Andrzej Kozak

Dziękujemy poprzednim władzom okręgu za pracę, a uczestnikom Walnego Zgromadzenia za przybycie, wybór i zaufanie. Wszystkich członków OM gorąco zachęcamy do współpracy.
parent menu item not found: "130"