HeaderSearchForm

 

Zarząd OM ZPFP

Prezes  
     Mariusz Lewandowski
Wiceprezesrezes
      Elżbieta Rogaczewska-Czępińska
Sekretarz
       Ireneusz Graff (do 8.10.2021)
Skarbnik 
      Ewa Bartniak
Czlonek Zarządu  
      Witold Gorzelski

Komisja Rewizyjna OM ZPFP

Przewodniczący komisji
       Zbigniew Bochenek
Członkowie komisji
       Olga Kowalik
       Andrzej Kozak
parent menu item not found: "130"