HeaderSearchForm

 

Składki, wpisowe, konto

Finanse ZPFP
Działalność związku finansowana jest przede wszystkim ze składek członkowskich, wpisowego oraz darowizn i dotacji. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a władze ZPFP i okręgów pracują społecznie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Składki

Zgodnie z uchwałą podjętą na Zjeździe Delegatów wysokość składki członkowskiej za każdy miesiąc przynależności do ZPFP wynosi:
do końca roku 2019: 10 zł pełna i 5 zł ulgowa;

od stycznia 2020 roku: 15 zł pełna i 7,5 zł ulowa.
Składka ulgowa stanowi 50% składki normalnej. Do korzystania z ulgi uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci, renciści, członkowie ZPFP zamieszkujący razem. Ulga w płaceniu składek przysługuje tylko z jednego tytułu.
Składki należy wpłacać z góry: za rok (w styczniu) lub za półrocza (w styczniu i lipcu).
Składki członkowskie wpłacane są indywidualnie w pełnej wysokości za każdego członka ZPFP wyłącznie na konto ZG ZPFP.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wpisowe
Każdy nowy członek ZPFP zobowiązany jest do wpłaty wpisowego na konto ZG ZPFP w wysokości 50 zł.
Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty, przygotowana i wręczona będzie legitymacja.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wpłaty
Każda wpłata musi zawierać następujące informacje:
– imię, nazwisko i adres członka wpłacającego składkę;
– okres, za który płacona jest składka;
– nazwę okręgu, do którego przynależy członek;
– określenie, czy jest to składka normalna, czy ulgowa.
Można podać numer legitymacji.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zwolnieni
Osoby zwolnione z obowiązku płacenia składek:
– członkowie honorowi na mocy Statutu ZPFP;
– założyciele ZPFP (Uchwała Komitetu Założycielskiego nr 1 z dnia 20 grudnia 1994 r.);
– członkowie Zarządu Głównego (Uchwała Rady ZPFP z 25.06.1995 r.).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przelewy
Dane do wpisywania na przelewach: Związek Polskich Fotografów Przyrody
Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań
Nr konta bankowego – Bank Millennium:
25 11602202 0000 0000 5515 6009
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POMOC:
W razie problemów lub pytań, prosimy o kontakt ze skarbnikiem:
Ewa Bartniak - tel. 604 206 577
ewentualnie z prezesem lub sekretarzem okręgu:
email: om(a)zpfp.pl
- wpisując adres email należy zamienić (a) na @
parent menu item not found: "130"