HeaderSearchForm

O IFWP

International Federation of Wildlife Photography IFWP to międzynarodowa organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia fotografów przyrody - obecnie reprezentuje 17 europejskich stowarzyszeń liczy ponad 5 000 fotografów. 
Federacja działa na zasadzie wolontariatu. Na co dzień ułatwia wymianę informacji między stowarzyszeniami członkowskimi a raz do roku organizuje Kongres, podczas którego członkowie mogą osobiście wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Wydaje też publikacje, organizuje wystawy i konkursy, by promować artystyczne dokonania zrzeszonych fotografów oraz organizuje doroczny konkurs fotografii przyrodniczej.
 
International Federation of Wildlife Photography IFWP - strona główna
Fanpage IFWP 
Grupa IFWP Meetings czyli spotkania
IFWP Conservaton poświęcony ochronie przyrody
Doroczny konkurs fotograficzny
Kodeks etyczny IFWP
parent menu item not found: "130"