HeaderSearchForm

Związek Polskich Fotografów Przyrody apeluje o ochronę Puszczy Białowieskiej

Związek Polskich Fotografów Przyrody zaapelował do polskich władz o natychmiastowe powstrzymanie zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej i wznowienie działań zmierzających do objęcia całego obszaru Puszczy najwyższą przewidzianą w polskim prawie formą ochrony, jaką jest park narodowy. Mając świadomość zagrożeń, przed którymi stoją pozostałe w Polsce fragmenty lasów o charakterze puszczańskim, wzywa także do zapewnienia im należytej ochrony i zaprzestania ich eksploatacji. Związek dołącza tym samym do szeregu organizacji pozarządowych oraz wiodących uniwersytetów i instytucji naukowych, które zdecydowanie sprzeciwiają się postanowieniom wynikającym z aneksu do planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021 podpisanego przez Ministra Środowiska dnia 25.03.2016.
Związek w pełni podziela obawy środowiska naukowego dotyczące zagrożenia dla Puszczy Białowieskiej, wynikające ze zwiększenia ingerencji w ten ekosystem. Ponadto zwraca uwagę na wybitną, symboliczną rolę Puszczy Białowieskiej w uwrażliwianiu społeczeństwa na piękno natury i konieczność ochrony przyrody oraz na jej niemożliwą do przecenienia wartość naukową, przyrodniczą, kulturową, i estetyczną.
“ZPFP jako najstarsza i największa organizacja skupiająca polskich fotografów przyrody czuje się w obowiązku, by zabrać głos w obronie jednego z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski. Dbając na co dzień o etykę w fotografii, o to, by podczas robienia zdjęć nawet w najmniejszym stopniu nie wpłynąć negatywnie na cenne przyrodniczo środowisko, nie możemy milczeć w obliczu zagrożenia na tak wielką skalę jaką jest planowana wycinka drzew, niszczenie całych ekosystemów leśnych, czy wreszcie głęboka ingerencja w naturalny krajobraz jaki można spotkać w Puszczy Białowieskiej.
Słyszymy argumenty mówiące o zgniliźnie, o brzydocie martwego drewna. Dla nas, fotografów właśnie taki las jest piękny, tajemniczy, nastrojowy – pełen wykrotów, zwalonych drzew, próchniejącego drewna na którym wyrasta kolejny las, rodzi się nowe życie.
Jakże mało już takich miejsc pozostało. Pozostawmy je dla nas i dla kolejnych pokoleń.” - apeluje Katarzyna Gubrynowicz, prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody.
“Puszcza Białowieska to niesamowite i unikalne miejsce, taki jedyny, prawdziwy las niczym z bajki, w którym można poczuć się jak przed wiekami, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami, a stare martwe drzewa dają początek życia dla niezliczonej ilości organizmów. Puszcza to z jednej strony olbrzymia bioróżnorodność, czyli obecnie największa wartość nowoczesnych europejskich społeczeństw, a z drugiej niezwykłe źródło inspiracji dla artystów, przyrodników i fotografów.
Puszcza Białowieska to nasze największe dziedzictwo przyrodnicze i symbol narodowy. Wszelkie próby przekształcenia tego terenu w kolejny las gospodarczy, bez względu na pretekst, można podsumować jednym słowem - to zwykłe barbarzyństwo.” - dodaje Adam Ławnik, wiceprezes Związku.
Apel został skierowany do Ministra Środowiska Jana Szyszko, Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.
 
parent menu item not found: "130"